Fantázia v realite

20. june 2018 at 13:34 | Kayla |  Úvahová chvíľka

Sny sú neodlúčiteľnou súčasťou života každého jedného z nás. Už od detstva mávame sny, vízie a ideály o tom, akí by sme chceli byť, ako si predstavujeme našu budúcnosť a ako získame naše šťastie. Naša fantázia je niečo, čo nám pomáha rozširovať naše obzory, pomáha nám dostať sa za hranice možného a skutočného. Zatiaľ čo skutočný svet nám zriedkakedy ponúka toľko možností otvoriť sa rôznym dimenziám, naša fantázia nemá limity a dokáže si predstaviť aj obrazy nemožné. Dokážeme si vytvárať nespočetné množstvo vlastných svetov, ktorými následne plávame ako malé rybičky v nekonečnom mori, do ktorých unikáme zo sveta skutočného a trpkého. Snívame, blúdime, plávame, lietame... no v skutočnosti stojíme. Zostávame stáť na jednom a tom istom mieste vo svete zvanom realita, ktorej sme si mysleli že sme unikli. Skutočnému svetu sa však uniknúť nedá, aj keď sa nám to môže zdať. Sme tu uväznení od nášho narodenia a našim osudom je tvoriť, prežívať a pohybovať sa vo svete skutočnom a obmedzenom. Sme v pasci, ktorú sme si nevybrali, no je nám súdená. Aj keď je krásne tomuto svetu uniknúť, je to len ilúzia, ktorú si získať nedokážeme. A tak nám ostáva len jedno - Snažiť sa priniesť aspoň časť našej fantázie do tohto sveta. Tvoriť, inovovať a žiť svoje sny. Pretože len takto dokážeme z našej pasce zvanej realita vytvoriť miesto z našich snov.
 

Večerné haiku

2. november 2017 at 21:03 | KAY |  Poetická chvíľka

Ako mesiac v noci dlhé,
ako spln jasný,
vraciaš sa smrtonosný.


Víťazná prehra

30. october 2017 at 20:40 | KAY |  Poetická chvíľka

Fúkaš dym do mojich vlasov dlhých,
počas našich konverzácií slaboduchých,
strácam sa v predstavách nereálnych,
s vedomím príležitostí ideálnych.

Spievajúc letný smútok na pozadí,
už vopred tuším, čo čaká v poradí.
Je to ako vojna bez pravidiel divoká,
ako stávka bez výhry - privysoká.

Podlieham prehre šťastná v nešťastí,
sloboda sa nepriatelí s kázaním mravnosti.
Náš boj okamihov sme definitívne prehrali,
tým, že sme sa ako oklamaní víťazi zohrali.


Where to go next

Advertisement